Hi! Lại là Giày Alpha đây

Long time no see, hy vọng bạn không quên Giày Alpha chứ,

Giày Alpha sẽ nhắc bạn nhớ bằng những đôi giày tốt nhất của mình nhé

al-01-brochureal-02-brochureal-03-brochureal-04-brochureal-05-brochureal-06-brochureal-07-brochureal-08-brochure

Call me: 097 415 9889 for the best shoes,  nhớ đọc kĩ Infographic này trước khi đặt mua nhé

14433067_1807527389483800_6352199216153221403_n

Advertisements